Interviewverzoek

Interviewverzoeken voor bestuursleden, trainers, speelsters of vrijwilligers sc Heerenveen vrouwen worden gecoördineerd door de afdeling Communicatie. Een interviewverzoek dient per e-mail te worden  aangevraagd info@vrouwenscheerenveen.nl 

In het verzoek moet in ieder geval worden vermeld ten behoeve van welk medium het interview bestemd is en wat de insteek van het interview is. Tevens dient de deadline te worden aangegeven. 

In geval van een aanvraag voor printmedia heeft de afdeling Communicatie het recht de tekst voor publicatie in te zien en in geval van feitelijke onjuistheden te wijzigen, dit in overleg met de betreffende journalist. De afdeling Communicatie moet in staat zijn worden gesteld hiervoor over een redelijke termijn te beschikken.

Aanvragen van een interview met bestuursleden, trainers, spelers of vrijwilligers sc Heerenveen vrouwen kunnen  uitsluitend per email worden aangevraagd: info@vrouwenscheerenveen.nl